Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_092 (231 684,51 m2)

Percento plochy

45,00 %

Dátum monitoringu

5.7.2023

Meno mapovateľa

Leskovjanská Anna


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr8b - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 45,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

25,00


E1

85,00

E0

40,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02.02 - neintenzívne pasenie - ovce Stredná 100,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

70,00 % 30,00 %

Manažment biotopu

70,00 % 30,00 %

Vyhliadky biotopu

50,00 % 50,00 %

Poznámky

V najkrajšej východnej časti na strmých svahoch dobre pasené oligotrofné a kvetnaté porasty, typické, dlhodobo užívané spoločenstvá. Pokles biotopu na 45% výmery biotopu je spôsobený skutočnosťou, že v Z a JZ časti na bývalých úzkych pásikoch rolí dominujú mezofytné, živnejšie porasty patriace skôr do Lk3 ako do Tr8. Zároveň na časti postupuje sukcesia.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Thlaspi sp. E1 1 - menej ako 1%
Rosa sp. E2 2 - medzi 1% a 50%
Alchemilla sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
rebrícek obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
repík lekársky E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 3 - nad 50%
zbehovec plazivý E1 2 - medzi 1% a 50%
plešivec dvojdomý E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 2 - medzi 1% a 50%
bôlhoj lekársky E1 1 - menej ako 1%
marinka psia E1 1 - menej ako 1%
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%
metluška krivolaká E1 2 - medzi 1% a 50%
ovsica páperistá E1 2 - medzi 1% a 50%
breza previsnutá E3 1 - menej ako 1%
breza previsnutá E2 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 2 - medzi 1% a 50%
prerastlík kosákovitý E1 1 - menej ako 1%
smlz trstovníkovitý E1 1 - menej ako 1%
jarva obycajná E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy