Vytlačiť

blatniak tmavý

blatniak tmavý


Kód TML

TML_UmbrKram_005 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Hajdú Juraj

Dátum monitoringu

14.9.2023


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F01.01 - intenzívny chov rýb Vysoká 10,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Vysoká 100,00 V-/B-
K01.02 - zazemňovanie Stredná 70,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Este v 90. rokoch bola lokalita jedným z posledných refúgií populácie blatniaka na Slovensku, v tom čase tu bola lokálna populácia veľmi početná. Po výstavbe neďalekých rybníkov došlo k devastácii biotopu, nakoľko kanál slúži aj na vypušťanie rybníkov. Kalná rybničná voda má na habitat blatniaka devastačné účinky. Navyše sú rybníky bohatým zdrojom invázneho druhu Psudorasbora parva, ktorý sa dostáva do Hamského kanála a neumožňuje ani obnovenie populácie blatniaka prípadným vysadením jedincov. (Poznámky VK).


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
blatniak tmavý 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
hrúzovec sieťovaný 1 5 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy