Vytlačiť

plotica lesklá

plotica lesklá


Kód TML

TML_RutiPigu_005 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Križek Peter

Dátum monitoringu

11.7.2023


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Odber vzoriek bol uskutočnený po zotmení pomocou plávajúcej driftovacej siete. Početnosť cieľového druhu je v Dunaji na pomerne vysokej úrovni. Nasvedčujú tomu aktuálne údaje ichtyologických prieskumov z vyššie položených lokalít, kde tento druh vo vzorkách pri odbere sieťou častokrát dominuje. Aj z tohto dôvodu sú vyhliadky druhu na lokalite do budúcna hodnotené ako dobré. Aspoň nevyhovujúci stav by populácia dosiahla, ak by v tejto konkrétnej vzorke boli aspoň 4 jedince, pre dobrý stav by bolo potrebných 12 jedicov (poznámka VK). Hodnotenie stavu populácie vychádza z reálnych údajov získaných v danom čase na TML. Poznatky o početnom výskyte cieľového druhu na vyššie položených lokalitách boli získané v rámci ichtyologického prieskumu pre potreby projektu LIFE (august 2023). Komplexné údaje nie sú aktuálne k dispozícii a ich vlastníkom je FROV JU v Českých Budějoviciach. (poznámka pre Juraja Hajdú) Početnejší výskyt bol zaznamenaný na vyššie položených úsekoch aj v rámci monitorovania VDG, ale v oblasti Štúrova bol druh zaznamenaný iba v roku 2015 pri monitoringu kre RSV, konkrétne 3 jedince, čo je málo (poznámka VK).


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Blicca bjoerkna 1 9 ks 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Abramis sapa (Pallas, [1814]) 1 10 ks 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
hrebenačka pásavá 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
plotica lesklá 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
mrena severná 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
šabľa krivočiara 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
kolok veľký 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy