Vytlačiť

blatniak tmavý

blatniak tmavý


Kód TML

TML_UmbrKram_002 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Hajdú Juraj

Dátum monitoringu

6.7.2023


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02.01 - intenzifikácia poľnohospodárstva Stredná 50,00 V-/B-
M01.02 - suchá a nedostatok zrážok Vysoká 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Reintrodukovaná populácia druhu na lokalite pravdepodobne zanikla následkom opakujúcich sa suchých rokov a ďalších vplyvov


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Carassius gibelio (Linnaeus, 1758) TML_UmbrKram_002 11 ks 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) TML_UmbrKram_002 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
kapor pontokaspický TML_UmbrKram_002 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) TML_UmbrKram_002 7 ks 7 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
blatniak tmavý TML_UmbrKram_002 0 ks 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) TML_UmbrKram_002 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
čík európsky TML_UmbrKram_002 5 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) TML_UmbrKram_002 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy