Vytlačiť

pižmovec hnedý

pižmovec hnedý


Kód TML

TML_OsmoErem_017 (52 720 618,10 m2)

Meno mapovatela

Cséfalvay Roman

Dátum monitoringu

14.8.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-hrabové lesy panónske

Popis

Dubovo hrabové lesy, v alúviu Litavice s prímesou jelší a vŕb

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 10,00 V-/B-
B02 - Obnova lesa a manažment Vysoká 80,00 V-/B-
B02.03 - Odstránenie podrastu Vysoká 20,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Vysoká 15,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

10,00 % 70,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

20,00 % 60,00 % 20,00 %

Poznámky

Druh sa na TML vyskytuje v ochranných lesoch v blízkosti rezervácie Čabraď v bývalom pastevnom lese. Pokračujúci zárast náletovými drevinami bez perspektívnej náhrady obsadených stromov však znižuje vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti.


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
2 100,00 x 300,00 zameraná v GPS TML_OsmoErem_017_20230814_002.JPG

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) 2 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
roháč obyčajný 2 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
pižmovec hnedý 2 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie UHYN - uhynutý jedinec
kováčik hrdzavý 2 2 ks 2 ks vizuálne pozorovanie LARVA - larválne štádium
fúzač veľký 2 15 ks 15 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
krasoň dubový 2 5 ks 5 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu
pižmovec hnedý 2 25 ks 25 ks vizuálne pozorovanie POBYTOVE ZNAKY - stopy po činnosti bez prítomnosti druhu

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy