Vytlačiť

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Kód TML

TML_91F0_003

Dátum monitoringu

17.5.2022

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

93 157,79 m2

JPRL

337

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.2 - Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy 77,00
X1 - Rúbaniská s prevahou bylín a tráv 10,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 13,00

Pokryvnosť etáže

E3

80,00

E2

26,00


E1

70,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

130 , 131

Sklon (%)

1,00

Expozícia

JV

 

Poznámky

Porast v obnove. X9 - umelo vysadený topoľ šľachtený, X1 - presvetlenie na zakmenenie 1. Na ploche v obnove zhrnutá vrchná vrstva pôdy do poldrov (23 %TML) aktivita B02.07 - to má za následok výrazné narušenie fytocenózy a šŕenie invaznych a burinných druhov.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

98,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

2,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

70,00

Invázne

10,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

10,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

90,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

30,00

40,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

50,00

50,00

50,00

50,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

1,00

150,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

20,00

Z nich invázne

1,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

10,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

90,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

5

Zvlášť cenné

1

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

80,00

1 - Mierne zhoršený

15,00

2 - Stredne zhoršený

4,00

3 - Výrazne zhoršený

1,00

Štandard

Zdravý

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 77,00
Ťažbovo-obnovné zásahy 23,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.02 - Umelá obnova lesa - nepôvodné druhy Vysoká 10,00 V-/B-
B02.02 - Holorub Vysoká 10,00 V-/B-
B02.06 - Výchova lesa Vysoká 13,00 V-/B-
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie Vysoká 23,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 15,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
Artemisia sp. 0 medzi 1% a 25%
javor tatársky E1 0,50
javor polný E1 10,00
javor polný E2 5,00
zbehovec plazivý 501+ menej ako 1%
cesnacka lekárska 1-10 medzi 1% a 25%
áron alpský 11-500 medzi 1% a 25%
mrvica lesná 501+ medzi 1% a 25%
ostrica Pairaeiho 1-10 menej ako 1%
ostrica lesná 11-500 medzi 1% a 25%
hrab obycajný E1 0,50
carovník obycajný 501+ medzi 1% a 25%
pichliac rolný 0 medzi 1% a 25%
konvalinka vonavá 11-500 nad 25%
drien obycajný E2 1,00
svíb krvavý E1 0,50
chohlacka plná 1-10 medzi 1% a 25%
lieska obycajná E1 0,50
lieska obycajná E2 1,00
hloh jednosemenný E2 5,00
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy