Vytlačiť

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Kód TML

TML_91F0_091

Dátum monitoringu

19.4.2023

Meno mapovateľa

Garčár Marek


Výmera TML

44 651,45 m2

JPRL

51A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls1.2 - Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

95,00

E2

5,00


E1

95,00

E0

0,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

110 , 110

Sklon (%)

1,00

Expozícia

S

 

Poznámky

V radoch vysadený porast, časti podrastené Negundo a., na celej ploche Rubus c. Sucháre jaseňa po napadnutí Chalara f. a podkôrnom hmyze (aktivita I02), niektoré vyvrátené. Ojedinele Viscum a.


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

90,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

9,00

Stav

Narušený

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

45,00

Invázne

50,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

80,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Narušený

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

60,00

60,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

60,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

1,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

80,00

Dvojetážový

20,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

1

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

20,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

30,00

3 - Výrazne zhoršený

20,00

Štandard

Zdravý

Stav

Narušený

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 0,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Zásahy proti škodcom, sanitárna ťažba 5,00
Aktívny manažment bez zásahu za decénium 95,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 20,00 V-/B-
F03.01 - poľovníctvo Nízka 5,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 100,00 V-/B-
K04.02 - parazitizmus (flóra) Stredná 100,00 V-/B-
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
javor horský E3 1,00
javor polný E1 0,50
mrvica lesná 501+ medzi 1% a 25%
svíb krvavý E2 2,00
jasen štíhly E3 90,00
lipkavec obycajný 501+ medzi 1% a 25%
zádušník brectanovitý 501+ menej ako 1%
topol sivý E3 1,00
cremcha obycajná E2 0,50
ostružina ožinová 501+ nad 25%
zlatobyl obrovská invázne 501+ nad 25%
hviezdica prostredná 1-10 menej ako 1%
prhlava dvojdomá 501+ medzi 1% a 25%
veronika brečtanolistá 501+ medzi 1% a 25%
kalina obycajná E1 0,50
imelo biele 1-10 menej ako 1%
javorovec jasenolistý E2 invázne 3,00
javorovec jasenolistý E1 invázne 1,00
javorovec jasenolistý E3 invázne 20,00
chmel obycajný 0 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy