Vytlačiť

čík európsky

čík európsky


Kód TML

TML_MisgFoss_008 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Kautman Ján

Dátum monitoringu

27.7.2023


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F01.01 - intenzívny chov rýb Vysoká 100,00 V-/B-
H01.04 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou Nízka 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Stredná 100,00 V-/B-
J02.02 - odstraňovanie sedimentov Vysoká 100,00 V-/B-
J03.02.01 - znižovanie možnosti migrácie / migračné bariéry Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Druh zatiaľ počas monitoringov nezistený. Jeho výskyt je možný najmä v sústave rybníkov. V potoku bez vegetácie s piesčitým dnom bude jeho výskyt veľmi ojedinelý, no zatiaľ nepotvrdený. Práce na odzemňovaní rybníkov výrazne zmenili početnosti jednotliých druhov.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 1 ks 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Pĺž podunajský 1 ks 65 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 1 ks 15 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
hrúzovec sieťovaný 1 ks 231 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
čík európsky 1 ks 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 ks 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 1 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Pĺž podunajský 1 ks 154 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 1 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
hrúzovec sieťovaný 1 ks 79 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Rutilus (Rutilus) rutilus (Linnaeus, 1758) 1 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy