Vytlačiť

Boros schneiderov

Boros schneiderov


Kód TML

TML_BoroSchn_006 (10 410 878,14 m2)

Meno mapovatela

Kúdela Matúš

Dátum monitoringu

26.10.2013


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy

Popis

jedľobukové lesy a sutinové lesy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

15,00 % 20,00 % 65,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.02 - výsadba po rube - nepôvodné druhy Stredná 20,00 V-/B-
B02.03 - odstránenie porastu Stredná 5,00 V-/B-
B02.04 - odstránenie sušiny Stredná 85,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

15,00 % 20,00 % 65,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Na lokalite sa počas tohoročného monitoringu druh Boros schneideri nepodarilo potvrdiť. Výskyt je však veľmi pravdepodobný v zachovalých lesoch s dostatkom odumretých stromov.


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
SVBO1 5,00 x 1 000,00 V teréne nieje fixovaná, zameraná v GPS. Foto_TMP_SVBO1_2013.jpg
SVBO2 5,00 x 1 000,00 V teréne nieje fixovaná, zameraná v GPS. Foto_TMP_SVBO2_2013.jpg
SVBO3 5,00 x 1 000,00 V teréne nieje fixovaná, zameraná v GPS. Foto_TMP_SVBO3_2013.jpg

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Boros schneiderov SVBO2 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Boros schneiderov SVBO3 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Lacon (Lacon) lepidopterus (Panzer, 1801) SVBO3 1 ks 1 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Boros schneiderov SVBO1 0 ks 0 ks vizuálne pozorovanie NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758) SVBO3 2 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758) SVBO2 1 ks 3 ks vizuálne pozorovanie IMAGO - imágo, dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy