Vytlačiť

Plotica lesklá

Plotica lesklá


Kód TML

TML_RutiPigu_004 (1 000,00 m2)

Meno mapovatela

Krajč Tibor

Dátum monitoringu

4.7.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
J03 - iné zmeny ekosystému Stredná 100,00 V-
J03.02.01 - znižovanie možnosti migrácie / migračné bariéry Stredná 100,00 V-
M02 - zmeny biotických podmienok Stredná 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška 213 m Prelovená pravá a ľavá strana toku s rozdielnymi hĺbkami (130-10cm) Zatienenie 20%, priem. hĺbka 90cm


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_RutiPigu_004_20130704_002.jpg,
TML_RutiPigu_004_20130704_001.jpg
40,00 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 42 ks 42 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 5 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 1 6 ks 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 1 9 ks 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Plotica lesklá 1 0 ks 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 12 ks 12 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 40 ks 40 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy