Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_028

Dátum monitoringu

2.7.2013

Meno mapovateľa

Lipták Rastislav


Výmera TML

99 586,73 m2

JPRL

406 A

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 3,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 22,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 65,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

75,00

E2

5,00


E1

40,00

E0

1,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

565 , 680

Sklon (%)

40,00

Expozícia

SZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

99,00

Nepôvodné

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

40,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

50,00

Rôznoveké (> 50 r.)

50,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

20,00

65,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

15,00

80,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

7,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

60,00

Dvojetážový

40,00

Viacetážový

0,00

Stav

Dobrý

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

10,00

1 - Mierne zhoršený

75,00

2 - Stredne zhoršený

15,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 50,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K01.01 - erózia Nízka 3,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
lieska obycajná E3 3,00
smrek obycajný E1 nepôvodné 0,10
lieska obycajná E1 0,50
smrek obycajný E2 nepôvodné 0,10
ruža šípová E1 0,10
jarabina vtácia E1 0,10
konvalinka vonavá 1-10 menej ako 1%
dvojhrot chvostovitý 0 menej ako 1%
chlpana hájna 501+ medzi 1% a 25%
kokorík mnohokvetý 0 menej ako 1%
jastrabník lesný 1-10 menej ako 1%
skalník ciernoplodý E1 0,50
buk lesný E1 3,00
dub zimný E1 1,00
kokorík praslenatý 501+ medzi 1% a 25%
Betula verrucosa (syn.) E1 1,00
orlicník obycajný 1-10 medzi 1% a 25%
borovica lesná E3 nepôvodné 0,50
kyslicka obycajná 1-10 menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy