Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Kód TML

TML_6250_053 (208 041,50 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

20.5.2014

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

20,00


E1

60,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 20,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

40,00 % 40,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

30,00 % 40,00 % 30,00 %

Poznámky

Rozsiahle opustené terasované vinohrady s výskytom mimoriadne vzácnych druhov rastlín.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
dúška holá E1 1 - menej ako 1%
silenka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
mrvica peristá E1 2 - medzi 1% a 50%
bedrovník lomikamenový E1 2 - medzi 1% a 50%
vika pruhovaná E1 1 - menej ako 1%
fialka vonavá E1 2 - medzi 1% a 50%
cakanka obycajná E1 1 - menej ako 1%
vstavač trojzubý E1 1 - menej ako 1%
nevädzka porýnska E1 2 - medzi 1% a 50%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
hrdobarka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava žliabkatá E1 2 - medzi 1% a 50%
brest hrabolistý E3 1 - menej ako 1%
mliecnik chvojkový E1 2 - medzi 1% a 50%
silenka dlhokvetá E1 2 - medzi 1% a 50%
zlatovlások obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava cervená E1 2 - medzi 1% a 50%
klincek Pontederov E1 1 - menej ako 1%
škarda úhľadná E1 1 - menej ako 1%
dub cerový E3 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy