Vytlačiť

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Kód TML

TML_6250_052 (2 976,44 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

20.5.2014

Meno mapovateľa

Eliáš Pavol


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

10,00


E1

90,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 2,00 V-/B-
I02 - problémové pôvodné druhy Nízka 5,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 40,00 %

Poznámky

Sprašový svah s výskytom viacerých vzácnych druhov.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
ranostajovec pestrý E1 2 - medzi 1% a 50%
svíb krvavý E2 2 - medzi 1% a 50%
kotúc polný E1 2 - medzi 1% a 50%
asparágus lekársky E1 1 - menej ako 1%
stoklas jalový E1 1 - menej ako 1%
fialka srstnatá E1 1 - menej ako 1%
rumanovec farbiarsky E1 2 - medzi 1% a 50%
bedrovník cierny E1 1 - menej ako 1%
lubovník bodkovaný E1 2 - medzi 1% a 50%
datelinovec nemecký E1 2 - medzi 1% a 50%
vinic hroznorodý E2 1 - menej ako 1%
smldník jelení E1 1 - menej ako 1%
tarica kališnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
pamajorán obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
kosácik obycajný E1 1 - menej ako 1%
rožec obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
sinokvet mäkký E1 1 - menej ako 1%
stoklas bezostový E1 2 - medzi 1% a 50%
ostropysk chlpatý E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy