Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_006 (1 000,00 m2)

Meno mapovatela

Andreji Jaroslav

Dátum monitoringu

27.9.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

20,00 % 60,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Nízka 50,00 V-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 5,00 V-
D01.05 - most, viadukt Nízka 5,00 V-
E04.01 - poľnohospodárske stavby Stredná 50,00 V-/B-
F02.03 - rekreačný rybolov Stredná 100,00 V-
H01.03 - iné bodové znečistenie povrchových vôd Nízka 100,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Stredná 50,00 V-
J03.02.01 - znižovanie možnosti migrácie / migračné bariéry Stredná 80,00 V-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 166 m Poznámka: Tento druh sa na lokalite nezaznamenal. Športovými rybármi sa nevysádza a ani sa neloví. Na tejto lokalite sme zaznamenali prítomnosť 1 ex. druhu Cobitis taenia a invázneho druhu Pseudorasbora parva. Početnosť v TMP = 0, Početnosť v TML = 0


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
2 TML_AspiAspi_006_20130927_02.JPG,
TML_AspiAspi_006_20130927_03.JPG
7,00 / 125,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 2 15 ks 12 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 2 3 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 2 23 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
hrúzovec sieťovaný 2 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Pĺž podunajský 2 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 356 ks 285 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 2 35 ks 28 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Boleň dravý 2 0 ks 0 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 2 37 ks 30 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy