Vytlačiť

Mihuľa potiská

Mihuľa potiská


Kód TML

TML_EudoDanf_008 (830,25 m2)

Meno mapovatela

Gruľa Daniel

Dátum monitoringu

21.6.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 20,00 % 30,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F01 - morský a sladkovodný chov rýb Nízka 100,00 V+/B+
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 100,00 V-
H01.04 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené urbanizáciou Nízka 10,00 V-
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach Nízka 100,00 V-
J02.03.02 - budovanie kanálov Nízka 100,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Nízka 50,00 V-/B-
J03.02.01 - znižovanie možnosti migrácie / migračné bariéry Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

50,00 % 20,00 % 30,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 288 m.n.m. Poznámka: Početnosť v TMP = počet jedincov, Početnosť v TML = CPUE na 100 m toku priem. hĺbka vody 60 cm - na TMP sa vysádza lipeň a pstruh potočný (V+/B+) a každoročne ale aj pstruh dúhový (V-), 100 m nad TMP je veľká hať, ktorá je pre väčšinu druhov neprekonateľná, pod haťou sú kaskády z lomového kameňa, stiahajúce až po začiatok TMP. TMP a blízke okolie je ovplyvnené úpravami toku kvôli hati, inak populácia druhu Eudontomyzon danfordi nad Bardejovom je podľa mojich iných výskumov v dobrom stave.


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_EudoDanf_008_20130621_001.JPG,
TML_EudoDanf_008_20130621_002.JPG
7,00 / 120,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Lipeň tymianový 1 13 ks 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Salmo trutta morpha fario Linnaeus, 1758 1 11 ks 9 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 371 ks 309 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 24 ks 20 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lopatka dúhová 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 41 ks 34 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 27 ks 23 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Pĺž podunajský 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
pĺž zlatistý 1 21 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena karpatská 1 12 ks 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 1 53 ks 44 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mihuľa potiská 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena karpatská 1 96 ks 80 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lipeň tymianový 1 13 ks 11 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 12 ks 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 1 4 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy