Vytlačiť

Boleň dravý

Boleň dravý


Kód TML

TML_AspiAspi_009 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Koščo Ján

Dátum monitoringu

28.6.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Vysoká 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 101 m Poznámka: Početnosť v TMP = počet jedincov, Početnosť v TML = CPUE na 100 m toku


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 -,
TML_AspiAspi_009_20130628_02.jpg.JPG
65,00 / 50,00 / Jemný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Hrúz Kesslerov 1 19 ks 38 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Boleň dravý 1 4 ks 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena karpatská 1 7 ks 14 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 1 12 ks 24 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus (Squalius) cephalus (Linnaeus, 1758) 1 2 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
pĺž zlatistý 1 1 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Pĺž podunajský 1 3 ks 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Plotica lesklá 1 5 ks 10 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Abramis sapa (Pallas, [1814]) 1 3 ks 6 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
pĺž zlatistý 1 1 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 31 ks 62 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 17 ks 34 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrebenačka pásavá 1 4 ks 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 15 ks 30 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Hrúz Vladykov 1 11 ks 22 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Hrúz Vladykov 1 26 ks 52 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Blicca bjoerkna 1 9 ks 18 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
kolok veľký 1 2 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
kolok veľký 1 2 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy