Vytlačiť

blatniak tmavý

blatniak tmavý


Kód TML

TML_UmbrKram_009 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Hajdú Juraj

Dátum monitoringu

28.10.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Stredná 50,00 V+
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 10,00 V-
I01 - druhové invázie Stredná 100,00 V-
J02.02.01 - bagrovanie / odstránenie riečnych sedimentov Stredná 50,00 V-/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 98 Početnosť v TMP = počet jedincov, Početnosť v TML = CPUE na 100 m toku


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_UmbrKram_009_20131028_001.jpg,
TML_UmbrKram_009_20131028_002.jpg
8,00 / 200,00 / Jemný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
čík európsky 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
slnečnica pestrá 1 4 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Esox lucius Linnaeus, 1758 1 2 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Býčkovec amurský 1 5 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Býčkovec amurský 1 17 ks 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Ictalurus melas (Rafinesque, 1820) 1 2 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Esox lucius Linnaeus, 1758 1 2 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
čík európsky 1 5 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
slnečnica pestrá 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Lopatka dúhová 1 5 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
blatniak tmavý 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy