Vytlačiť

blatniak tmavý

blatniak tmavý


Kód TML

TML_UmbrKram_008 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Hajdú Juraj

Dátum monitoringu

27.9.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A01 - pestovanie Vysoká 100,00 V-
A02.01 - intenzifikácia poľnohospodárstva Vysoká 100,00 V-
A07 - používanie pesticídov, hormónov a chemikálií Vysoká 100,00 V-/B-
A08 - hnojenie Vysoká 100,00 V-/B-
A11 - poľnohospodarske aktivity nešpecifikované vyššie Vysoká 100,00 V-
E03.04 - iné vypúšťanie znečisťujúcich látok Vysoká 100,00 V-
H01.03 - iné bodové znečistenie povrchových vôd Vysoká 100,00 V-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Vysoká 100,00 V-/B-
H02.06 - rozptýlené znečistenie podzemných vôd spôsobené poľnohospodárstovm a lesníckymi aktivitami Vysoká 100,00 V-/B-
H04.02 - vplyv nitrátov Vysoká 100,00 V-/B-
J02.14 - zmenená kvalita vody spôsobená antropogénnymi zmenami salinity Vysoká 100,00 V-
M02.03 - vyhynutie druhov Vysoká 100,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 116 Poznámka: bez rýb. Početnosť v TMP = počet jedincov, Početnosť v TML = CPUE na 100 m toku


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_UmbrKram_008_20130927_01.JPG,
TML_UmbrKram_008_20130927_02.JPG
3,00 / 100,00 / Jemný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
blatniak tmavý 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy