Vytlačiť

Lipovo-javorové sutinové lesy

Lipovo-javorové sutinové lesy


Kód TML

TML_9180_043

Dátum monitoringu

12.7.2013

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

78 795,17 m2

JPRL

289

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy 70,00
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 30,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

1,00


E1

80,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

730 , 930

Sklon (%)

50,00

Expozícia

V

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

80,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

60,00

110,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

0,50

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

2

Zvlášť cenné

2

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

1

Stav

Narušený

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

100,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 3,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
starcek vajcovitolistý 0 menej ako 1%
jedla biela E2 0,50
sladic obycajný 0 menej ako 1%
šalvia lepkavá 11-500 menej ako 1%
paprad samcia 501+ medzi 1% a 25%
buk lesný E3 25,00
pakost smradlavý 0 menej ako 1%
vranovec štvorlistý 0 menej ako 1%
lipnica hájna 0 menej ako 1%
Betula verrucosa (syn.) E3 1,00
kokorík mnohokvetý 0 menej ako 1%
nezábudka lesná 0 menej ako 1%
Dicranum undulatum (syn.) 0 menej ako 1%
peracina dúbravová 0 menej ako 1%
Asperula odorata (syn.) 1-10 menej ako 1%
Senecio nemorensis agg. 0 menej ako 1%
Rosa sp. E1 0,50
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
Hieracium sylvaticum (syn.) 0 menej ako 1%
lipa malolistá E3 2,00
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy