Vytlačiť

Plotica lesklá

Plotica lesklá


Kód TML

TML_RutiPigu_002 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Černý Jaroslav

Dátum monitoringu

21.5.2014


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02.01 - intenzifikácia poľnohospodárstva Stredná 100,00 V-/B-
H01.05 - rozptýlené znečistenie povrchových vôd spôsobené poľnohospodárstvom a lesníckymi aktivitami Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

DOPLNIT N. Melanostomus 4 4 ADD Charakter lokality monitorovanému druhu nevyhovuje nakolko je to silný reofil a monitorovacia plocha je paleopotamál, co vsak nevylucuje jeho náhpodný výskyt (migrácia z Malého Dunaja) UPOZORNENIE: Typ biotopu druhu (Kód podľa ichtyologickej tyopologie tokov): 17


Multimédiá


Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_RutiPigu_002_20140521_001.JPG,
TML_RutiPigu_002_20140521_002.JPG
30,00 / 100,00 / Jemný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Plotica lesklá 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
pichľavka siná 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 5 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Proterorhinus marmoratus (Pallas, [1814]) 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 1 5 ks 5 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy