Vytlačiť

Mrena karpatská

Mrena karpatská


Kód TML

TML_BarbusMe_006 (2 000,00 m2)

Meno mapovatela

Gruľa Daniel

Dátum monitoringu

14.7.2013


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

10,00 % 90,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.05 - most, viadukt Nízka 5,00 V-
J02.03.02 - budovanie kanálov Stredná 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

10,00 % 90,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Nadmorská výška: 114 m.n.m. Poznámka: Početnosť v TMP = počet jedincov, Početnosť v TML = CPUE na 100 m toku T vody: 21°C priem. hĺbka vody 45 cm


Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Fotka v smere toku,
Fotka proti toku
Šírka / Dĺžka (m) / Sediment dna
1 TML_BarbusMe_006_20130714_001.JPG,
TML_BarbusMe_006_20130714_002.JPG
4,00 / 100,00 / Stredný

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 1 32 ks 32 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 71 ks 71 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Pĺž podunajský 1 38 ks 38 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Gobio (Gobio) gobio (Linnaeus, 1758) 1 8 ks 8 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Býčko čiernoústy 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lopatka dúhová 1 13 ks 13 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 45 ks 45 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 1 30 ks 30 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Mrena severná 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) 1 1 ks 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) 1 33 ks 33 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 1 3 ks 3 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Proterorhinus marmoratus (Pallas, [1814]) 1 2 ks 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Proterorhinus marmoratus (Pallas, [1814]) 1 23 ks 23 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1783) 1 97 ks 97 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
Lopatka dúhová 1 4 ks 4 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca JUVENIL - nedospelý jedinec
Mrena karpatská 1 0 ks 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy