Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_144

Dátum monitoringu

1.7.2013

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

122 322,64 m2

JPRL

536

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 50,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

1,00


E1

1,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

420 , 550

Sklon (%)

35,00

Expozícia

SZ

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

98,00

Nepôvodné

2,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

1,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

100,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

70,00

110,00

Žŕdkovina, Žrďovina ds = 6 - 19cm
Hrubá kmeňovina, ds > 44 cm
Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

1

Stav

Dobrý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

98,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

2,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.04 - Odstránenie scuhárov a ležaniny Nízka 3,00 V-/B-
D01.02 - cesty, rýchlostné komunikácie Nízka 3,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
buk lesný E3 90,00
buk lesný E1 1,00
vrba rakytová E3 0,10
rakyt cyprusovitý 0 menej ako 1%
jarabina vtácia E3 0,10
topol osikový E3 0,10
smrek obycajný E2 0,50
ploník obycajný 0 menej ako 1%
buk lesný E2 1,00
chlpana hájna 0 nad 25%
Dryopteris austriaca (syn.) 0 menej ako 1%
dub zimný E3 2,00
smrek obycajný E3 nepôvodné 2,00
hrab obycajný E3 0,10
jarabina vtácia E1 0,10
papradka samicia 0 nad 25%
smrek obycajný E1 0,50
hrab obycajný E2 0,10
tônovka dvojlistá 0 medzi 1% a 25%
brusnica cucoriedková 0 medzi 1% a 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy