Vytlačiť

čík európsky

čík európsky


Kód TML

TML_MisgFoss_001 (1 759,22 m2)

Meno mapovatela

Andreji Jaroslav

Dátum monitoringu

15.8.2023


Územia na mape


Biotop druhu

Kód biotopu druhu


Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F02.03 - rekreačný rybolov Nízka 100,00 V-/B-
H01 - znečistenie povrchových vôd Stredná 100,00 V-/B-
I01 - druhové invázie Nízka 100,00 V-/B-
J02.12 - hrádze, upravené brehy všeobecne Nízka 50,00 V-/B-
K01.02 - zazemňovanie Stredná 80,00 V-/B-
K02.03 - eutrofizácia (prirodzená) Vysoká 100,00 V-/B-
K03.04 - predátorstvo Stredná 100,00 V-/B-
M01 - zmeny abiotických podmienok Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Monitorovaný druh nebol na TML zaznamenaný, hoci podmienky pre jeho výskyt existujú a v minulosti bol tento druh na TML potvrdený. Cielená kontrola sa vykonala na bočnom kanáli, nie na hlavnom toku Paríž. TML bola v čase kontroly silne zarastená submerznou vegetáciou, ktorá značne obmedzovala pohyb lode aj aj samotný ichtyologický prieskum. Tuto TML bude vhodné monitorovať v čase, keď submerzná vegetácia ešte nie je príliš rozvinutá a umožní plavbu loďou. Odber vzoriek sa pre časovú tieseň uskutočnil v nevhodnom období, preto sa prikláňame k hodnoteniu kvality populácie "nevyhovujúca", a nie "zlá".


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
karas zlatistý 32 ks chytenie mlade rýb JUVENIL - nedospelý jedinec
čík európsky 0 ks NEGAT - negatívny výsledok cielenej kontroly
hrúzovec sieťovaný 2 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec
rod karas 1 ks chytenie živého alebo usmrteného jedinca ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy