Vytlačiť

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy


Kód TML

TML_91Q0_007

Dátum monitoringu

24.7.2023

Meno mapovateľa

Vaško Ľudovít


Výmera TML

65 645,60 m2

JPRL

0863_0

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 12,00
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné 87,50
Sk1 - Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou 0,50

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

8,00


E1

75,00

E0

10,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1300 , 1400

Sklon (%)

75,00

Expozícia

SZ

 

Poznámky

Rezervácia


A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

75,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

120,00

Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
Zmiešaný rastový stupeň vyšší (stredná hrúbka porastu nad 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

7,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Narušený

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

0,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

100,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

1

Zvlášť cenné

0

Stav

Narušený
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

1

Ležiace

2

Stav

Dobrý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

40,00

1 - Mierne zhoršený

46,00

2 - Stredne zhoršený

9,00

3 - Výrazne zhoršený

5,00

Štandard

Mierne zhoršený

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 0,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia 100,00

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
smrek obycajný E3 34,00
smrekovec opadavý E3 15,00
borovica lesná E3 1,00
jarabina vtácia E3 0,50
jarabina mukynová E3 1,00
smrek obycajný E2 7,00
jarabina mukynová E2 0,50
smrekovec opadavý E2 0,50
smrek obycajný E1 4,00
smrekovec opadavý E1 0,50
jarabina vtácia E1 0,50
javor horský E1 0,10
lykovec jedovatý E1 0,10
jarabina mukynová E1 0,50
jahoda obycajná 501+ menej ako 1%
lalia zlatohlavá 11-500 menej ako 1%
poniklec slovenský 501+ medzi 1% a 25%
Thymus sp. 1-10 menej ako 1%
Sesleria varia (syn.) 501+ nad 25%
smlz pestrý 501+ nad 25%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy