Vytlačiť

kobylka Štysova

kobylka Štysova


Kód TML

TML_IsopStys_014 (124 349,21 m2)

Meno mapovatela

Jarčuška Benjamín

Dátum monitoringu

9.7.2023


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

mezofilné travinno-bylinné lúčne spoločenstvá a okraje krovín a lesa

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

40,00 % 10,00 % 50,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Vysoká 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

45,00 % 5,00 % 50,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Multimédiá

 

Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Fixácia TMP Názov súboru fotky
N1 1,00 x 100,00 GPS
N2 1,00 x 100,00 gps
N3 1,00 x 100,00 gps stredu transektu

Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
Kobylka močiarna Semikvantitatívna škála / 1 - veľmi vzácny (menej ako 3 dospelé jedince) IMAGO - imágo, dospelý jedinec
kobylka Štysova N2 3 ks 7 ks IMAGO - imágo, dospelý jedinec
kobylka Štysova N1 1 ks 7 ks IMAGO - imágo, dospelý jedinec
kobylka Štysova N3 3 ks 7 ks IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Kobylka spevavá Semikvantitatívna škála / 1 - veľmi vzácny (menej ako 3 dospelé jedince) IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Koník dlhotykadlový Semikvantitatívna škála / 4 - veľmi hojný (viac ako 100 dosp. jedincov). IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Koník fialovonohý Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Kobylka hryzavá Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Svrček poľný Semikvantitatívna škála / 1 - veľmi vzácny (menej ako 3 dospelé jedince) IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Koník zelený Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Kobylka počerná Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Koník zlatistý Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) IMAGO - imágo, dospelý jedinec
Metrioptera roeseli (Hagenbach, 1822) Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) NYMFA - nymfa
Kobylka Schmidtova Semikvantitatívna škála / 1 - veľmi vzácny (menej ako 3 dospelé jedince) NYMFA - nymfa
Kobylka bielopása Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) NYMFA - nymfa
Kobylka hnedkastá Semikvantitatívna škála / 3 - hojný (11–100 dosp. jedincov) NYMFA - nymfa
Tettigonia sp. Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) NYMFA - nymfa
neurčená Phaneroptera Semikvantitatívna škála / 2 - vzácny (3–10 dosp. jedincov) NYMFA - nymfa

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy