Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_141

Dátum monitoringu

1.10.2013

Meno mapovateľa

Flachbart Viliam


Výmera TML

178 439,61 m2

JPRL

78

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 80,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 5,00
X9 - Porasty nepôvodných drevín 15,00

Pokryvnosť etáže

E3

90,00

E2

3,00


E1

2,00

E0

0,50


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

530 , 560

Sklon (%)

40,00

Expozícia

JV

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

2,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

100,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

Stav

Dobrý

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

50,00

60,00

Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Kmeňovina, ds = 20 - 43cm
Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

0,00

0,00

 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

8,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Dobrý

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

100,00

Dvojetážový

0,00

Viacetážový

0,00

Stav

Narušený

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

0

Zvlášť cenné

0

Stav

Zlý
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

0

Ležiace

0

Stav

Zlý

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

70,00

1 - Mierne zhoršený

30,00

2 - Stredne zhoršený

0,00

3 - Výrazne zhoršený

0,00

Štandard

Zdravý

Stav

Dobrý

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (aktívny) 50,00

Aktívny manžment biotopu Podiel (%)
Výchovné zásahy 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.06 - Výchova lesa Nízka 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
chlpana hájna 11-500 medzi 1% a 25%
Lactuca muralis (syn.) 1-10 menej ako 1%
buk lesný E2 3,00
lipa velkolistá E1 0,50
paprad samcia 0 menej ako 1%
lipnica hájna 0 menej ako 1%
rakyt cyprusovitý 1-10 menej ako 1%
lieska obycajná E1 0,50
kyslicka obycajná 0 menej ako 1%
paprad rozložená 0 menej ako 1%
metlica trsnatá 0 menej ako 1%
papradka samicia 0 menej ako 1%
buk lesný E3 90,00
ploník stencený 0 menej ako 1%
ostrica lesná 0 menej ako 1%
krticník hluznatý 0 menej ako 1%
javor horský E1 0,50
starcek vajcovitolistý 0 menej ako 1%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
hrab obycajný E1 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy