Vytlačiť

Včelník rakúsky

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A10.01 - odstránenie živých polotov, krovín a mladiny Stredná 20,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-
M01.01 - zmena teploty (napr. vzostup teploty a extrémy) Vysoká 100,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Negatívny vplyv extrémneho sucha v roku 2022.


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

120,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

65

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

26,00


Kvetnaté rastliny

39,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

2 500,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50% alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
Včelník rakúsky Áno CRr Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy