Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Teplomilné lemy

Popis

Čiastočne aj Tr5.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

50,00 % 30,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G05.01 - zošľapávanie, nadmerné využívanie Vysoká 25,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 50,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

30,00 % 50,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

30,00 % 70,00 %

Poznámky

Monitoring plodných a sterilných trsov 7.5.2023.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

40,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Počet jedincov (ks)

53

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

24,00


Kvetnaté rastliny

29,00


Plodové rastliny

20,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

200,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

40,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
poniklec veľkokvetý Áno VU Nie

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy