Vytlačiť

črievičník papučkový

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Porasty pôvodných druhov drevín

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
X - žiadne ohrozenia Nízka 100,00 V+/B+

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Biotop predstavuje vyrúbaná monokultúra borovice a cca 50 ročná výsadba zmesou listnaných drevín.. V minulosti (1980) výskyt 4-5 kvitnúcich trsov črievičníka s malým počtom jedincov)


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

2,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Počet jedincov (ks)

4

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

4,00


Kvetnaté rastliny

4,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

4 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

70,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

mierne až zreteľné, lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiska

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50% alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%**

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy