Vytlačiť

poniklec slovenský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Výskyt P. slavica iba v v severozápadnej časti TML, vo východnej časti TML od Poľany nebol zaznamenaný žiaden jedinec P. slavica


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

10 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

650

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

150,00


Kvetnaté rastliny

500,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

300 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy