Vytlačiť

kosatec bezlistý uhorský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Nízka 3,00 V-
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

V okolí plochy pohyb turistov a návštevníkov


Multimédiá

 

Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

3 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Počet jedincov (ks)

2 600

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Fertilné rastliny

35,00


Kvetnaté rastliny

2 565,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

8 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

20,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10% alebo každý rok klesá v priemere o < 1%**

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
019 20,500308 / 48,947853 300 1 299 0,01

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy