Vytlačiť

kosatec bezlistý uhorský

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dealpínske travinnobylinné porasty

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

95,00 % 5,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K04.05 - škody spôsobené hlodavcami (vrátane poľovnej zveri) Stredná 30,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Strmé plošiny s výskytom iris aphylla subsp. hungarica sú navštevované a rozrušované kamzíkmi a vysokou zverou. V roku 2023 bol zaznamenaný menší počet kvitnúcich jedincov na celej TMP.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

13 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

8 000

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - veľmi zlý


Fertilné rastliny

50,00


Kvetnaté rastliny

7 950,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

8 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne, na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažment

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
020 20,954677 / 48,427375 136 0 136 0,00

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy