Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (* dôležité stanovištia Orchidacae)

Popis

trávinnobylinné porasty

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 100,00 B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 5,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

mierna zima na lokalite napomohla rastu druhu Pulsatilla grandis v hojnom počte.


Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

8 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Počet jedincov (ks)

7 000

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Fertilné rastliny

90,00


Kvetnaté rastliny

10,00


Plodové rastliny


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

22 000,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

5,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam TMP

č. TMP Rozmery TMP (š. x d.) v m Počet jedincov Fertilné (ks) Sterilné (ks) Vitalita (%) Názov súboru fotky
TMP_PulsGran_025 21,78205002 / 48,42584918 191 188 3 98,43 20230323_TMP_PulsGran_025.JPG

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy