Vytlačiť

poniklec veľkokvetý

Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Nížinné a podhorské kosné lúky

Popis

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
F04 - zber, odstraňovanie rastlín, všeobecne Nízka 25,00 B-
G05.04 - vandalizmus Nízka 20,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Multimédiá


Stav zachovalosti lokality (TML)

Veľkosť plochy výskytu

370,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


Počet jedincov (ks)

218

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Vitalita populácie

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Fertilné rastliny

98,00


Kvetnaté rastliny

31,00


Plodové rastliny

89,00


Stav biotopu


Veľkosť biotopu (m2)

600,00

Hodnotenie stavu

nepriaznivý - zlý


% inváznych neofytných tax.

0,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zatienenie (kríky, stromy) (%)

30,00

Hodnotenie stavu

priaznivý – dobrý


Nepriaznivé vplyvy

žiadne alebo len mierne; lokalita bez pravidelného manažmentu

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Dynamika populácie

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

Hodnotenie stavu

priaznivý – veľmi dobrý


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu Chránený Ohrozený Invázny Početnosť/Pokryvnosť v TML
poniklec veľkokvetý Áno VU Nie 218 ks

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy