Vytlačiť

Nížinné a podhorské kosné lúky

Nížinné a podhorské kosné lúky

Kód TML

TML_6510_427 (9 306,58 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

21.9.2022

Meno mapovateľa

Škodová Iveta


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

85,00

E0

20,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.01 - intenzívne kosenie alebo intenzifikácia Vysoká 100,00 V+/B-
F03.01.01 - škody spôsobené poľovnou zverou Nízka 10,00 V-/B-
F06.01 - poľovná zver / chovná vtáčia stanica Nízka 50,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Lokalita je intenzívne kosená a vypásaná jeleňou zverou. TML bola navštívená 11.7., kedy bola pokosená a otava bola veľmi nízka. Druhý krát bola lokalita navštívená 21.9. Značná časť lokality bola rozrytá od diviakov. Pokryvnosť machov kolíše od 3 do 50 %.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Xanthoxalis sp. E1 1 - menej ako 1%
rebrícek obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kozonoha hostcová E1 1 - menej ako 1%
repík lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak orešcový E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 2 - medzi 1% a 50%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
kozinec sladkolistý E1 1 - menej ako 1%
sedmokráska obycajná E1 1 - menej ako 1%
betonika lekárska E1 1 - menej ako 1%
mrvica peristá E1 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 1 - menej ako 1%
stoklas vzpriamený E1 2 - medzi 1% a 50%
stoklas mäkký E1 1 - menej ako 1%
smlz kroviskový E1 1 - menej ako 1%
zvoncek konáristý E1 1 - menej ako 1%
bodliak trnitý E1 1 - menej ako 1%
ostrica sivá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica horská E1 1 - menej ako 1%
krasovlas bezbylový E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy