Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_331 (674,93 m2)

Percento plochy

70,00 %

Dátum monitoringu

2.7.2022

Meno mapovateľa

Zajac Milan


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ra3 - Prechodné rašeliniská a trasoviská 30,00
Tr8c - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 70,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

20,00


E1

80,00

E0

60,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Vysoká 50,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 40,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

70,00 % 30,00 %

Poznámky

Počas monitoringu bolo sledované výrazné zmladenie stromov a krov, ktoré boli odstránené počas manažmentov v minulosti. V jeseni 2022 bola po niekoľkých rokoch plocha opätovne pokosená pracovníkmi ŠOP SR. ďalšie zmladzovanie drevín treba priebežne sledovať a plochu minimálne raz za 2 roky pokosiť a odstrániť zmladenie. Typicky porast sa vyskytuje mozaikovito. Biotop plynule prechádza do biotopu prechodnych raselinisk 7140. Lokalita so vzácnym druhom Lycopodiella inundata. Populácia bola v roku 2022 výrazne poznačená suchom.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
breza previsnutá E1 1 - menej ako 1%
krušina jelšová E2 2 - medzi 1% a 50%
krušina jelšová E1 2 - medzi 1% a 50%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
borievka obycajná E2 1 - menej ako 1%
vrba ušatá E2 2 - medzi 1% a 50%
vres obycajný E1 1 - menej ako 1%
psica tuhá E1 2 - medzi 1% a 50%
tomka vonavá E1 2 - medzi 1% a 50%
plevnatec položený E1 1 - menej ako 1%
brusnica cucoriedková E1 2 - medzi 1% a 50%
paprad samcia E1 2 - medzi 1% a 50%
sitina kostrbatá E1 1 - menej ako 1%
rosička okrúhlolistá E1 1 - menej ako 1%
všivec lesný E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 2 - medzi 1% a 50%
rebrovka rôznolistá E1 1 - menej ako 1%
plavúnec zaplavovaný E1 1 - menej ako 1%
nátržník vzpriamený E1 2 - medzi 1% a 50%
páperník úzkolistý E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy