Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_342 (7 063,85 m2)

Percento plochy

60,00 %

Dátum monitoringu

2.7.2022

Meno mapovateľa

Zajac Milan


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 35,00
Tr8 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 60,00

Pokryvnosť etáže

E3

2,00

E2

10,00


E1

95,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03 - kosenie Stredná 60,00 V+/B+
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Nízka 40,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

60,00 % 40,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 40,00 %

Poznámky

Komplex vlhších lúk v prechode s biotopom Lk6. Väčšia časť lokality kosená (suchšia). Zrejme kosené len v priaznivých rokoch kedy nie je plocha podmáčaná. Zaznamenané stopy po ťažkých mechanizmoch po kosbe s narušeným pôdnym krytom, ktorý vytvoril vhodné podmienky pre rozšírenie pionierskych druhov Isolepis setacea a Juncus bulbous. Maloplošné narušovanie pôdneho krytu je nevyhnutné pre prežitie týchto druhov do budúcna.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
iskerník plamenný E1 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 2 - medzi 1% a 50%
ľadenec barinný E1 2 - medzi 1% a 50%
sitina clánkovaná E1 1 - menej ako 1%
nezábudka mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
mečík škridlicovitý E1 1 - menej ako 1%
vrba ušatá E2 1 - menej ako 1%
ostrica bledá E1 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
púpavec srstnatý E1 1 - menej ako 1%
veronika lekárska E1 2 - medzi 1% a 50%
psincek poplazový E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac mociarny E1 2 - medzi 1% a 50%
angelika lesná E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
škripík štetinatý E1 1 - menej ako 1%
iskerník hájny E1 1 - menej ako 1%
Alchemilla sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
orlicník obycajný E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy