Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Kód TML

TML_6430_065 (27 348,30 m2)

Percento plochy

35,00 %

Dátum monitoringu

1.8.2022

Meno mapovateľa

Nižňanská Marta


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 35,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

10,00


E1

100,00

E0

15,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 25,00 V+/B+
A04.02.01 - neintenzívne pasenie - hovädzí dobytok Stredná 25,00 V+/B+
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Na biotope expanzivne širenie Calamagrostis epigejos


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
túžobník brestový E1 2 - medzi 1% a 50%
záružlie mociarne E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac mociarny E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac potocný E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbica vrbolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
praslicka mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
praslicka rolná E1 2 - medzi 1% a 50%
Epilobium sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
vrbovka chlpatá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica metlinatá E1 2 - medzi 1% a 50%
Carex gracilis (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
Carex nigra (syn.) E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica zobácikatá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
škarda mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
cerkác obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica srstnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
prhlava dvojdomá E1 2 - medzi 1% a 50%
smrek obycajný E3 1 - menej ako 1%
vrba rakytová E2 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy