Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Kód TML

TML_6430_175 (2 860,85 m2)

Percento plochy

100,00 %

Dátum monitoringu

17.8.2022

Meno mapovateľa

Nižňanská Marta


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 100,00

Pokryvnosť etáže

E3

0,00

E2

0,00


E1

100,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.01 - intenzívne kosenie alebo intenzifikácia Vysoká 100,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Biotop je mulčovaný. Na biotope som bola 2x. Prvykrát bol zmulčovaný, Viď foto.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
pichliac zelinový E1 1 - menej ako 1%
štiavec kuceravý E1 1 - menej ako 1%
nátržník vzpriamený E1 2 - medzi 1% a 50%
Alchemilla sp. E1 2 - medzi 1% a 50%
Epilobium sp. E1 1 - menej ako 1%
angelika lesná E1 1 - menej ako 1%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
pakost mociarny E1 1 - menej ako 1%
kozonoha hostcová E1 2 - medzi 1% a 50%
pupenec rolný E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 1 - menej ako 1%
reznacka lalocnatá E1 1 - menej ako 1%
lipnica lúcna E1 1 - menej ako 1%
krvavec lekársky E1 1 - menej ako 1%
cerkác peniažtekový E1 1 - menej ako 1%
škarda mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
cerkác obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
štiav lúcny E1 2 - medzi 1% a 50%
iskerník plazivý E1 1 - menej ako 1%
iskerník prudký E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy