Vytlačiť

bielomach sivý

bielomach sivý


Kód TML

TML_LeucGlau_072 (818 529,02 m2)

Meno mapovatela

Potaš Anton

Dátum monitoringu

4.10.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Dubovo-hrabové lesy panónske

Popis

Brezové dúbravy, vlhké hrabové dúbravy

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
B02.01.02 - Umelá obnova lesa - nepôvodné druhy Vysoká 20,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

80,00 % 20,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

70,00 % 30,00 %

Poznámky

TML aj vďaka ochrannému pásmu MCHÚ Jasenácke v dobrej kondícii. Biotop predstavuje po lesníckej obnove najdrastickejší spôsob obnovy porastov na pieskoch. Po vypílení, zbuldozerovaní, preoraní a zasadení zaniká živná vrstva, zaniká biodiverzita dotknutých druhov.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
bielomach sivý 5,00 % E0 - E0 (etáž machorastov)

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy