Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_152 (30 354,00 m2)

Percento plochy

99,00 %

Dátum monitoringu

11.8.2022

Meno mapovateľa

Kolárová Kristína


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 99,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

5,00


E1

97,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 10,00 V-/B-
L04 - lavína Vysoká 90,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Novozaložená TML, prekódovaná z TML_6510_471 (biotop na ploche nebol). Hranice som upravila. Lokalita je strmým lavínovým svahom, cca 10% je však ohrozených sukcesiou.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Alchemilla sp. E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 1 - menej ako 1%
cesnak sivkastý E1 1 - menej ako 1%
jarmanka väcšia E1 1 - menej ako 1%
ovsica dvojrezná E1 2 - medzi 1% a 50%
mrvica peristá E1 1 - menej ako 1%
kraslica prostredná E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz trstovníkovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz pestrý E1 1 - menej ako 1%
dušovka alpínska E1 1 - menej ako 1%
zvonček hrubokoreňový E1 1 - menej ako 1%
bodliak sivastý E1 1 - menej ako 1%
ostrica sivá E1 1 - menej ako 1%
ostrica lesná E1 1 - menej ako 1%
krasovlas bezbylový E1 2 - medzi 1% a 50%
nevädza mäkká E1 1 - menej ako 1%
nevädzovec frygický E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac lepkavý E1 1 - menej ako 1%
škarda mäkká E1 1 - menej ako 1%
krížavka jarná E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy