Vytlačiť

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty

Kód TML

TML_6170_152 (30 354,00 m2)

Percento plochy

99,00 %

Dátum monitoringu

11.8.2022

Meno mapovateľa

Kolárová Kristína


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Al3 - Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty 99,00

Pokryvnosť etáže

E3

1,00

E2

5,00


E1

97,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
K02.01 - sukcesia Stredná 10,00 V-/B-
L04 - lavína Vysoká 90,00 V+/B+

Kvalita biotopu na lokalite

90,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

90,00 % 10,00 %

Vyhliadky biotopu

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Novozaložená TML, prekódovaná z TML_6510_471 (biotop na ploche nebol). Hranice som upravila. Lokalita je strmým lavínovým svahom, cca 10% je však ohrozených sukcesiou.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
chlpana hájna E1 1 - menej ako 1%
kostrava tatranská E1 1 - menej ako 1%
chrastavec rolný E1 2 - medzi 1% a 50%
bolševník boršcový E1 1 - menej ako 1%
vika horská E1 2 - medzi 1% a 50%
bodliak sivastý E1 1 - menej ako 1%
devätorník velkokvetý E1 2 - medzi 1% a 50%
pätprstnica obyčajná E1 1 - menej ako 1%
ovsica dvojrezná E1 2 - medzi 1% a 50%
smlz pestrý E1 1 - menej ako 1%
datelina horská E1 2 - medzi 1% a 50%
fialka skalná E1 1 - menej ako 1%
krasovlas bezbylový E1 2 - medzi 1% a 50%
cesnak sivkastý E1 1 - menej ako 1%
ocianka pestrá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostružina malinová E1 1 - menej ako 1%
margaréta panónska E1 2 - medzi 1% a 50%
kozobrada východná E1 1 - menej ako 1%
hlavác lesklý E1 1 - menej ako 1%
mrvica peristá E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy