Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_363 (113 585,07 m2)

Percento plochy

1,00 %

Dátum monitoringu

9.6.2022

Meno mapovateľa

Gereg Branislav


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 80,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

10,00


E1

80,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A04.02 - neintenzívne pasenie Stredná 80,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Nízka 10,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

60,00 % 40,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Časť lokality zarastá orličníkom (Pteridium aquilinum). Na lokalite prebieha pastva. Časť lokality tiež zarastá náletovým krovím. Celá lokalita má charakter biotopu 6510 (Lk1). Navrhujem prekódovanie.Galvánková: Ponechávam 1% biotopu 6230, aby sa táto lokalita sledovala aj ďalej a overilo sa, či sa tam bude nachádzať tento biotop.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
Myosotis sp. E1 1 - menej ako 1%
Mentha sp. E1 1 - menej ako 1%
javor polný E3 1 - menej ako 1%
javor polný E2 1 - menej ako 1%
Rubus sp. E2 1 - menej ako 1%
Alchemilla sp. E1 1 - menej ako 1%
Crataegus sp. E2 1 - menej ako 1%
rebrícek obycajný E1 1 - menej ako 1%
repík lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
pýr plazivý E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 2 - medzi 1% a 50%
zbehovec ženevský E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 1 - menej ako 1%
trebulka lesná E1 1 - menej ako 1%
ovsík obycajný E1 2 - medzi 1% a 50%
palina obycajná E1 1 - menej ako 1%
breza previsnutá E3 2 - medzi 1% a 50%
breza previsnutá E2 2 - medzi 1% a 50%
kraslica prostredná E1 1 - menej ako 1%
stoklas mäkký E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy