Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_094 (719,15 m2)

Percento plochy

20,00 %

Dátum monitoringu

7.6.2022

Meno mapovateľa

Gereg Branislav


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 70,00
Tr8 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

5,00


E1

80,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 80,00 V+/B+
I01 - druhové invázie Vysoká 40,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

20,00 % 80,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

20,00 % 80,00 %

Poznámky

Lokalita na časti plochy zarastá náletovým krovím. Časť plochy zarastá orličníkom (Pteridium aquilinum). Lokalita je kosená. Lokalita má skôr charakter biotopu 6510 (Lk1). Biotop Tr8 sa nachádza len na časti lokality.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
krušina jelšová E2 1 - menej ako 1%
ostrica prosová E1 1 - menej ako 1%
psincek tenucký E1 3 - nad 50%
ostrica bledá E1 2 - medzi 1% a 50%
reznacka lalocnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica žltá E1 2 - medzi 1% a 50%
chlpana polná E1 2 - medzi 1% a 50%
timotejka lúcna E1 1 - menej ako 1%
škripina lesná E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica srstnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
hviezdica trávovitá E1 2 - medzi 1% a 50%
tônovka dvojlistá E1 2 - medzi 1% a 50%
kopytník európsky E1 1 - menej ako 1%
jarva obycajná E1 1 - menej ako 1%
datelina lúcna E1 1 - menej ako 1%
chlpánik obycajný E1 1 - menej ako 1%
krížavka jarná E1 2 - medzi 1% a 50%
marinka psia E1 1 - menej ako 1%
lucerna datelinová E1 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy