Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_125 (2 764,70 m2)

Percento plochy

1,00 %

Dátum monitoringu

8.6.2022

Meno mapovateľa

Gereg Branislav


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 90,00

Pokryvnosť etáže

E3

5,00

E2

5,00


E1

85,00

E0

5,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 90,00 V+/B+
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 10,00 V-
K02.01 - sukcesia Nízka 10,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Manažment biotopu

80,00 % 20,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Poznámky

Na časti plochy lokalita zarastá náletovými krovinami. Cez lokalitu prechádza poľná cesta. Lokalita je pravidelne kosená. Celá lokalita má charakter biotopu 6510 (Lk1). Navrhujem prekódovanie. Galvánková: Ponechávam min.1% pre biotop 6230, aby táto lokalita nevypadla z monitoringu, ale sledovala sa ďalej.


Multimédiá

 

Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
krušina jelšová E2 1 - menej ako 1%
vrba rakytová E2 1 - menej ako 1%
lieska obycajná E3 2 - medzi 1% a 50%
hrab obycajný E2 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 2 - medzi 1% a 50%
metlica trsnatá E1 1 - menej ako 1%
Agrostis tenuis (syn.) E1 1 - menej ako 1%
kostrava lúcna E1 1 - menej ako 1%
chlpana polná E1 2 - medzi 1% a 50%
medúnok vlnatý E1 1 - menej ako 1%
škripina lesná E1 1 - menej ako 1%
stoklas bezostový E1 2 - medzi 1% a 50%
lipnica lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník husí E1 1 - menej ako 1%
vemenník dvojlistý E1 1 - menej ako 1%
timotejka lúcna E1 1 - menej ako 1%
betonika lekárska E1 2 - medzi 1% a 50%
pichliac mociarny E1 1 - menej ako 1%
margaréta biela E1 1 - menej ako 1%
nevädzovec lúcny E1 1 - menej ako 1%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy