Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_251 (13 617,07 m2)

Percento plochy

20,00 %

Dátum monitoringu

10.7.2022

Meno mapovateľa

Šustr Ivan


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 10,00
Tr8 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 20,00
X5 - Úhory a extenzívne obhospodarované polia 40,00

Pokryvnosť etáže

E3

10,00

E2

10,00


E1

85,00

E0

0,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A02.03 - premena travinnej vegetácie na ornú pôdu Stredná 40,00 V-/B-
A03.02 - neintenzívne kosenie Vysoká 30,00 V+/B+
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Stredná 20,00 V-/B-
A04 - pasenie Nízka 20,00 V+/B+
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Stredná 30,00 V-/B-
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 8,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Stredná 20,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 30,00 % 10,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

60,00 % 30,00 % 10,00 %

Poznámky

Lokalita bola v minulosti zle vytýčená, veľká plocha musela byť obhospodarovaná ako orná pôda už pri jej zakladaní.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
skorocel kopijovitý E1 2 - medzi 1% a 50%
horec luskácovitý E1 1 - menej ako 1%
lubovník škvrnitý E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba rakytová E1 1 - menej ako 1%
vrba rakytová E2 2 - medzi 1% a 50%
breza previsnutá E2 2 - medzi 1% a 50%
Lotus corniculatus agg. E1 2 - medzi 1% a 50%
dúška vajcovitá E1 1 - menej ako 1%
nátržník vzpriamený E1 2 - medzi 1% a 50%
metlica trsnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
Fragaria sp. E1 1 - menej ako 1%
kukucka lúcna E1 1 - menej ako 1%
psiarka lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
hrebienka obycajná E1 2 - medzi 1% a 50%
púpavec srstnatý E1 2 - medzi 1% a 50%
štiavicka obycajná E1 1 - menej ako 1%
sitina rozložitá E1 1 - menej ako 1%
tomka vonavá E1 2 - medzi 1% a 50%
kostrava lúcna E1 2 - medzi 1% a 50%
Festuca rubra agg. E1 2 - medzi 1% a 50%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy