Vytlačiť

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Kód TML

TML_6230_253 (11 283,68 m2)

Percento plochy

10,00 %

Dátum monitoringu

17.7.2022

Meno mapovateľa

Šustr Ivan


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky 5,00
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 10,00
Lk6 - Podmácané lúky horských a podhorských oblastí 5,00
Ls1.4 - Horské jelšové lužné lesy 45,00
Tr8c - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 10,00

Pokryvnosť etáže

E3

50,00

E2

15,00


E1

32,00

E0

10,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.03 - opustenie pôdy / nedostatok kosenia Vysoká 90,00 V-/B-
A04.03 - opustenie pasenia, nedostačné pasenie Vysoká 90,00 V-/B-
K02.01 - sukcesia Vysoká 90,00 V-/B-

Kvalita biotopu na lokalite

60,00 % 20,00 % 20,00 %

Manažment biotopu

0,00 % 100,00 %

Vyhliadky biotopu

5,00 % 10,00 % 85,00 %

Poznámky

Lokalita je veľmi podmáčaná, čo viedlo k opusteniu jej obhospodarovania na veľkej časti. Celkovo zarastá drevinami.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
mätonoh trváci E1 1 - menej ako 1%
Dactylis glomerata agg. E1 1 - menej ako 1%
praslicka mociarna E1 2 - medzi 1% a 50%
praslicka riecna E1 1 - menej ako 1%
škripina lesná E1 2 - medzi 1% a 50%
jelša sivá E3 2 - medzi 1% a 50%
vika vtácia E1 1 - menej ako 1%
angelika lesná E1 1 - menej ako 1%
vrba pättycinková E2 2 - medzi 1% a 50%
jedla biela E3 1 - menej ako 1%
smrek obycajný E3 2 - medzi 1% a 50%
Ranunculus acris agg. E1 1 - menej ako 1%
psica tuhá E1 2 - medzi 1% a 50%
datelina plazivá E1 2 - medzi 1% a 50%
metlica trsnatá E1 2 - medzi 1% a 50%
ostrica ježatá E1 1 - menej ako 1%
jarabina vtácia E2 1 - menej ako 1%
ostružina ožinová E1 1 - menej ako 1%
ostrica Davallova E1 1 - menej ako 1%
kľukva močiarna E1 1 - menej ako 1%

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy