Vytlačiť

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa

Kód TML

TML_6430_010 (53 492,29 m2)

Percento plochy

30,00 %

Dátum monitoringu

9.10.2022

Meno mapovateľa

Šibíková Mária


Územia na mape


TMP

Súradnice TMP

/

Rozmery TMP

- / -Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Br7 - Bylinné lemové spolocenstvá nížinných riek 10,00
Kr7 - Trnkové a lieskové kroviny 10,00
Lk10 - Vegetácia vysokých ostríc 15,00
Lk11 - Trstinové spolocenstvá mokradí (Phragmition) 15,00
Lk5 - Vysokobylinné spolocenstvá na vlhkých lúkach 30,00
Ls1.1 - Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy 20,00

Pokryvnosť etáže

E3

20,00

E2

30,00


E1

90,00

E0

1,00


Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
I01 - druhové invázie Nízka 5,00 V-
K02.01 - sukcesia Vysoká 70,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

50,00 % 50,00 %

Manažment biotopu

50,00 % 50,00 %

Vyhliadky biotopu

20,00 % 80,00 %

Poznámky

TML sa skladá z viacerých biotopov, prevláda rozsiahly porast trstiny (Lk11). cieľový biotop 6430 (Lk5) sa nachádza v SV časti lokality.


Multimédiá


Zoznam taxónov

Taxón Etáž Abnd TMP Abnd TML
svíb krvavý E1 1 - menej ako 1%
cerkác obycajný E1 1 - menej ako 1%
prhlava dvojdomá E1 1 - menej ako 1%
karbinec európsky E1 1 - menej ako 1%
kosatec žltý E1 1 - menej ako 1%
konopác obycajný E1 1 - menej ako 1%
skorocel kopijovitý E1 1 - menej ako 1%
kostihoj lekársky E1 2 - medzi 1% a 50%
lipkavec mäkký E1 1 - menej ako 1%
lipkavec syridlový E1 1 - menej ako 1%
lipkavec biely E1 1 - menej ako 1%
vrbica vrbolistá E1 2 - medzi 1% a 50%
zlatobyl obrovská E1 2 - medzi 1% a 50%
ostružina ožinová E1 2 - medzi 1% a 50%
nátržník husí E1 1 - menej ako 1%
nátržník plazivý E1 1 - menej ako 1%
povoja plotná E1 2 - medzi 1% a 50%
vrba biela E2 2 - medzi 1% a 50%
baza cierna E2 2 - medzi 1% a 50%
svíb krvavý E2 2 - medzi 1% a 50%
1 - 2 - 3 - 4

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy