Vytlačiť

Kyslomilné bukové lesy

Kyslomilné bukové lesy


Kód TML

TML_9110_169

Dátum monitoringu

1.10.2014

Meno mapovateľa

Vyšinský Michal


Výmera TML

366 845,81 m2

JPRL

4268

 

Územia na mape


Biotopy

Kód biotopu Percento plochy
Ls5.1 - Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 50,00
Ls5.2 - Kyslomilné bukové lesy 50,00

Pokryvnosť etáže

E3

70,00

E2

20,00


E1

60,00

E0

5,00


Geografické údaje

Nadmorská výška (Min., Max.)

1250 , 1300

Sklon (%)

30,00

Expozícia

Z

 

A1 Dreviny

Zastúpenie v %


Prirodzené

100,00

Nepôvodné

0,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

A2 Byliny a kry

Pokryvnost v %


Prirodzené

60,00

Invázne

0,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - podiel / stav

Podiel v%


Rovnoveké

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

100,00

Stav

Výborný

 

B1 Veková štruktúra - vek / rastový stupeň

  Vek (r) Rastový stupeň
  Min. Max. Min. Max.
Rovnoveké

0,00

0,00

Podiel rovnoveké %

0,00

0,00

0,00

0,00

Rôznoveké (> 20 r.)

0,00

0,00

Rôznoveké (> 50 r.)

5,00

130,00

Holina, Nálet, Nárast, Kultúra, Mladina (stredná hrúbka porastu (ds) <6cm)
Zmiešaný rastový stupeň nižší (stredná hrúbka porastu do 20cm)
 

B2 Zmladenie

Pokryvnost v %


Prirodzené

50,00

Z nich invázne

0,00

Umelé

0,00

Stav

Výborný

 

B3 Výstavba

Podiel v %


Jednoetážový

5,00

Dvojetážový

85,00

Viacetážový

10,00

Stav

Výborný

 

B4 Hrubé a zvlášť cenné stromy

ks / ha


Hrubé

7

Zvlášť cenné

15

Stav

Výborný
 

B5 hrubé mŕtve drevo

ks / ha


Stojace

5

Ležiace

4

Stav

Výborný

 

C1 Zdravotný stav

Podiel v %


0 - Zdravý

0,00

1 - Mierne zhoršený

50,00

2 - Stredne zhoršený

40,00

3 - Výrazne zhoršený

10,00

Štandard

Stredne zhoršený

Stav

Výborný

 

Manažment biotopu aktívny / pasívny

Vhodný (pasívny) 100,00

Pasívny manažment biotopu Podiel (%)
Pasívny manažment - vývoj bez významného vplyvu človeka 100,00

Aktivity na TML a jej potencionálne ohrozenie

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D01.01 - chodníky, poľné cesty, cyklotrasy Nízka 5,00 V-

Kvalita biotopu na lokalite

100,00 %

Vyhliadky biotopu

100,00 %

Multimédiá


Zoznam rastlinných druhov na TML

Taxón Typ taxónu Etáž Nepôvodné / Invázne Pokrytie (%) Frekvencia výskytu Pokrytie (Tansley)
brusnica cucoriedková 501+ medzi 1% a 25%
kokorík praslenatý 11-500 menej ako 1%
ostružina srstnatá 0 menej ako 1%
sladicovec bucinový 0 menej ako 1%
buk lesný E3 70,00
smlz trstovníkovitý 0 menej ako 1%
kyslicka obycajná 11-500 menej ako 1%
smrek obycajný E1 0,50
jarabina vtácia E1 5,00
ploník stencený 501+ medzi 1% a 25%
peracina dúbravová 11-500 medzi 1% a 25%
buk lesný E1 50,00
metluška krivolaká 1-10 menej ako 1%
smrek obycajný E2 0,50
hluchavník žltý 0 menej ako 1%
srnovník purpurový 1-10 menej ako 1%
jarabina vtácia E3 0,50
buk lesný E2 20,00
jedla biela E1 0,10
javor horský E1 0,50

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy