Vytlačiť

hrabavka škvrnitá

hrabavka škvrnitá


Kód TML

TML_PeloFusc_009 (87 435,77 m2)

Meno mapovatela

Lengyel Jozef

Dátum monitoringu

6.10.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

- Vnútrozemské slaniská a slané lúky

Popis

slaniskové spoločenstvá s period.zaplavovanými mokraďnými depresiami a stredovým odvod. kanálom.

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

100,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
A03.02 - neintenzívne kosenie Stredná 80,00 V-
F03.01 - poľovníctvo Nízka 90,00 V-
G01 - outdoorové, športové a rekreačné aktivity Nízka 70,00 V-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

100,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

100,00 %

Poznámky

Komplexy slaniskových lúk s periodicky zaplavovanými depresiami a stredovým odvod. kanálom.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TMP Početnosť v TMP Početnosť v TML Spôsob zberu Charakteristika
ľabtuška lúčna 30 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
stehlík konopiar 4 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
ďateľ hnedkavý 2 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Červienka obyčajná 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
sokol myšiar 6 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Sojka škriekavá (obyčajná) 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Vrabec poľný 7 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Straka čiernozobá (obyčajná) 19 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Žlna zelená 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Škorec lesklý (obyčajný) 1 500 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
Oriešok hnedý (obyčajný) 1 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
drozd čvíkota 3 ks M_MV - migrácia alebo výskyt v mimohniezdnom období
rosnička zelená 1 ks vizuálne pozorovanie HLAS - hlasový prejav
hrabavka škvrnitá 6 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
Zajac poľný 2 ks vizuálne pozorovanie ADD - dospelý jedinec
raniak hrdzavý 7 ks detektor uzltrazvuku ADD - dospelý jedinec

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy