Vytlačiť

kamzík vrchovský

kamzík vrchovský


Kód TML

TML_RupiRupi_019 (545 829,52 m2)

Meno mapovatela

Pemčák Martin

Dátum monitoringu

24.7.2022


Územia na mape


Typ biotopu druhu

Kód biotopu druhu

Popis

alpínsky stupeň

 

Kvalita biotopu druhu na lokalite (%)

75,00 % 25,00 %

Súčasné a budúce aktivity ovplyvňujúce TML

Aktivita na lokalite Intenzita vplyvu % plochy Vplyv/Budúci vplyv
D03.01.02 - turistické prístavy alebo rekreačné miesta Stredná 20,00 V-/B-
G01.02 - pešia turistika, jazdectvo a bezmotorové zariadenia Stredná 20,00 V-/B-
G01.06 - lyžovanie, skialpinizmus Stredná 30,00 V-/B-

Vyhliadky biotopu druhu do budúcnosti na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Kvalita populácie druhu na lokalite (%)

90,00 % 10,00 %

Poznámky

Na ploche TML sa nachádza Téryho chata, cez plochu TML prechádza turistický chodník. V zime časť plochy TML ovplyvnená skialpinizmom. V deň monitoringu na ploche nebol pozorovaný druh kamzík vrchovský. Na základe poznatkov zo sčítania kamzíkov a strážcov Správy TANAP-u sa na ploche vyskytuje kamzík v početnosti cca 16 jedincov. Pohlavná štruktúra v pomere 6 samcov a 10 samíc. V deň monitoringu na ploche nebol pozorovaný tento druh.


Multimédiá


Zoznam taxónov, ich početnosti a charakteristiky nálezov

Názov taxónu č. TML Početnosť v TMP Početnosť v TML Zdravotný stav Spôsob zberu Charakteristika Odber vzorky
kamzík vrchovský 10,00 SAMICA - dospelý jedinec samičieho pohlavia
kamzík vrchovský 6,00 SAMEC - dospelý jedinec samčieho pohlavia

Komentáre

Ak chcete pridat vlastny komentar prihlaste sa alebo zaregistrujte

Rýchle odkazy